7 NAJVÄČŠÍCH CHÝB PRI PREDAJI NEHNUTEĽNOSTÍ

Stiahnite si e-book zdarma, a už nikdy tieto chyby neurobíte

Pozor na pokutu až 10.000,- € pri predaji nehnuteľnosti a na platbu v hotovosti! Hrozí Vám pokuta?

Pridané 13.12.2017

Tento článok sa týka aj Vás, ak budete predávať/kupovať nehnuteľnosť nad istú sumu a bude tam doplatok v „hotovosti“. Pozor na TO, čítajte ďalej ...

 

       Často sa v praxi pri predaji a kúpe nehnuteľností stretávam s nevedomosťou ľudí o rôznych dôležitých zákonoch, ktoré nechtiac porušia a ani o tom nevedia.

      Jednou takou chybou býva vyplácanie a prijímanie platby za predaj nehnuteľnosti v hotovosti.

      Treba dopredu povedať, že každá zo zmluvných stráne zodpovedá za vyplatenie kúpnej ceny podľa pravidiel platných zákonov. Ak tu urobia zmluvné strany chybu, kúpne zmluvy sú platné, teda postihnuteľné podľa zákona kedykoľvek. Je možné, že ste si vytvorili časovanú bombu, ktorá môže končiť vysokou pokutou pre zúčastnené strany.

O čo sa vlastne jedná?

      Kúpna zmluva sa musí riadiť okrem iného aj ustanoveniami zákona číslo 394/2012 z 29.11.2012 o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý nadobudol účinnosť od 01.01.2013. Na základe tohto zákona je zakázané odovzdávať platbu v hotovosti medzi osobami, a to medzi fyzickými osobami pokiaľ celá kúpna cena presahuje čiastku viac ako 15.000,- €, a odovzdávať platbu v hotovosti medzi právnickými a fyzickými osobami, pokiaľ cena za službu, alebo tovar presiahne viac ako 5.000,- € a to ani pri rozdelení platby na viacej častí !!!

      Vyplatenie kúpnej ceny nad uvedené sumy, môže byť podľa tohto zákona realizovaná:

a) vkladom na osobný bankový účet druhej strany,

b) bezhotovostným prevodom na účet druhej strany,

c) poštovou poukážkou s výplatou na adresu druhej strany.

      V prípade zistenia porušenia zákona, každému účastníkovi zmluvy bude udelená pokuta daňovým úradom až do výšky 10.000,- €.

Čo toto znamená v praxi?

Uvedieme si príklad:

Pán Novák predáva pánovi Boškovi byt za cenu 53 000 eur.

Pán Boško ako kupujúci kupuje byt cez hypotekárny úver + 8000 eur vypláca zo svojich zdrojov „hotovosť“.

      V Kúpnej zmluve je uvedená celková kúpna cena 53.000 eur, ktorá sa skladá z dvoch častí:

1, Svoje zdroje kupujúceho pána Boška 8.000 eur

2, Hypotekárny úver 45.000 eur

      Tu si treba uvedomiť, že celková kúpna cena za ktorú sa kupuje jedna konkrétna nehnuteľnosť je 53.000 eur, a teda za čiastku presahujúcu sumu 15000 eur. Podľa zákona je teda jasné, že v tomto prípade je vyplácanie v hotovosti zakázané! Pri sume 8000 eur, je nutné uviesť v zmluve že bude vyplatená prevodom, prípadne vkladom na účet predávajúceho a následne ju aj podľa tejto zmluvy takto vyplatiť.

      Stretávam sa v praxi s tým že veľa známych „kamarátsky“ radí kupujúcemu alebo predávajúcemu že to netreba preposielať, že to si dajte v hotovosti. Kupujúci ani predávajúci si ale neuvedomujú, že ohrozujú seba a ak bude pokuta v budúcnosti udelená, platiť ju budú oni a nie ten kto im takto dobre „poradil“.

      Viem že tento článok vo Vás možno vyvolal pochybnosti, „ako to teda mám teda spraviť dobre“. Ak ich máte, zavolajte. Pozývam Vás nezáväzne na kávu, kde sa môžeme porozprávať aj o Vašom konkrétnom prípade, a nájsť správne riešenie bez pokút.

Bc. Ján Mokrý

0949 452 306Tlačiť stránku

Prečítajte si ZDARMA

Pár rád pred predajom ...

Kontaktný formulár

Zašlite nám Vaše otázky

Opiště text - nechci spam:


      © 2017 - Ján Mokrý - Špecialista na predaj nehnuteľností - Prievidza a okolie
Digitální obchodník